Szolgáltatás

Értjük egymást!

Európában és a tengerentúlon már működő VRS/VRI szolgáltatások tanulmányozását követően, jelen projekt során kiépül a Magyarországon a KONTAKT tolmácsszolgáltatás, melynek használata során a jelnyelvi tolmács vagy szöveges operátor távoli közreműködésével valósul meg az infokommunikációs akadálymentesítés a siket, nagyothalló és siketvak személyek számára.

A projekt során kialakításra kerülő informatikai és telekommunikációs rendszer annyiban egyedi, hogy eltérően a külföldi példáktól, a Magyarországon jelenleg is működő jelnyelvi tolmácsszolgálatok erőforrásait használja fel, alkalmazkodva ahhoz az adottsághoz, hogy – a Tolmácsszolgálatok, és ezáltal a tolmácsok is – a megyeszékhelyekhez kötötten, decentralizáltan végzik tevékenységüket.

A projekt révén olyan rendszer jön létre, amely a jelnyelvi tolmácsszolgálatokat költséghatékonyabbá, a közszolgáltatásokat elérhetőbbé teszi. A technológiának köszönhetően az infokommunikációs akadálymentesítés a kommunikációs helyzet összes szereplőjének emberi méltósága tiszteletben tartásával valósul meg.

A projekt általános célja, hogy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. Törvény előírásai alapján a siket, nagyothalló, siketvak és a kommunikációjukban egyéb okból akadályozott emberek az ország minden pontján azonos eséllyel, azonos színvonalú akadálymentesített kommunikációs szolgáltatásokhoz jussanak.

Így érhető el, hogy a hallássérült személyek személyiségi, adatvédelmi jogaik tiszteletben tartása mellett, lakóhelyüktől függetlenül, azonos színvonalon férjenek hozzá a személyes segítségnyújtáshoz.

A kiemelt projekt elsődleges célja, hogy a fejlesztésnek köszönhetően az országos jelnyelvi tolmácsszolgáltatást finanszírozó magyar állam a jelenleginél sokkal költséghatékonyabban tartsa fenn a szolgáltatást, az ügyfelek pedig a minden körülmények között rendelkezésre álló akadálymentes hozzáférésnek köszönhetően a közszolgáltatások igénybevételére motiváltabbá váljanak.

A projekt közvetlen céljai:

  • a hallássérült személyek kommunikációs eszközökkel történő ellátása az akadálymentesítés érdekében;
  • kormányablakoknál, közintézményeknél és egyéb közszolgáltatást biztosítóintézményeknél a videó tolmács szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kommunikációs eszközök próbajelleggel történő üzemeltetése a hallássérült személyekkel történő kommunikáció biztosításához;
  • VRS/VRI szolgáltatás kiépítéséhez szükséges informatikai és műszaki háttér létrehozása;
  • tolmácsközpontok kibővítése tolmács munkaállomásokkal.
  • A projekt hosszú távú célja, hogy a hallássérült személyek akadálymentesített kommunikációs szolgáltatásokhoz jussanak, ezáltal társadalmi integrációjuk tovább javuljon, önálló életviteli lehetőségeik, munkaerő piaci esélyeik növekedjenek.

Video Relay Switching

olyan szolgáltatás, melynek során az ügyfelek egymástól távol vannak, és telekommunikációs eszközzel teremtenek kapcsolatot egymással. A közreműködő jelnyelvi tolmács a siket ügyfél számára videotelefonon keresztül végez jelnyelvi tolmácsolást, a vele kapcsolatba lépő személy számára pedig hangos beszéddel fordít.

Video Relay Switching - KONTAKT VRS

Video Relay Interpreting

olyan szolgáltatás, melynek során az ügyfelek egy helyen tartózkodnak, a jelnyelvi tolmács viszont telekommunikációs eszközzel működik közre a beszélgetés során, például orvosnál, ahol a páciens siket, az orvos által elmondottakat videotelefonon, jelnyelven, vagy nagyothalló számára leírva fordítja.

Video Relay Interpreting - KONTAKT VRI

Bemutatkozunk