Hírek Archívum - Page 5 of 37 - KONTAKT Tolmácsszolgálat

Nyertesek 3. hét – Kontaktolj a kódért!

2017. október 20. KONTAKT üzemeltetés

A nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében megtörtént.

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Az Apple iPad nyertese:

 • Cséri Gáborné (2030371)

Powerbankot nyertek:

 • Németh Tímea (2031559)
 • Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó (2030214)

Vezeték nélküli számítógép egeret nyertek:

 • Flank Gyula (2031512)
 • Tóth László (2031643)
 • Tóthné Nyisztor Viktória (2031216)
 • Péter József (2031414)

16 GB-s USB pendrive-ot nyertek:

 • Tabacsik Mihály (2030788)
 • Köpör István (2031013)
 • Sáfrány Zsolt (2031266)
 • Köpör István (2031013)
 • Bartkó Attiláné (2031114)
 • Bálint János (2031520)

Olvasd tovább Cikk bezárása

Nyertesek 2. hét – Kontaktolj a kódért!

2017. október 13. KONTAKT üzemeltetés

A nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében megtörtént.

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Az Apple iPad nyertese:

 • Fegyver Péter (2030394)

Powerbankot nyertek:

 • Sáfrány Zsolt (2031266)
 • Szijártó Gábor (2031478)

Vezeték nélküli számítógép egeret nyertek:

 • Sáfrány Zsolt (2031266)
 • Köpör István (2031013)
 • Deák Beatrix (2031523)
 • Fazekas Dóra (2030377)

16 GB-s USB pendrive-ot nyertek:

 • Vasas Anikó (2030587)
 • Sáfrány Zsolt (2031266)
 • Juhász Ferenc (2030121)
 • Jurászik László (2031435)
 • Misák Edina (2031084)
 • Tüskéné Borszéki Erika (2031525)

Olvasd tovább Cikk bezárása

Nyertesek 1. hét – Kontaktolj a kódért!

2017. október 6. KONTAKT üzemeltetés

A nyertesek sorsolása közjegyző jelenlétében megtörtént.

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Az Apple iPad nyertese:

 • Rácz Károlyné (2031648)

Powerbankot nyertek:

 • Flank Gyula (2031512)
 • Fridel Viktória (2030447)

Vezeték nélküli számítógép egeret nyertek:

 • Dohányos Zsolt (2031886)
 • Péter József (2031414)
 • Flank Gyula (2031512)
 • Mattyasovszky Lucia (2030160)

16 GB-s USB pendrive-ot nyertek:

 • Ioláné Koltai Klára (2030571)
 • Farkas Zoltán (2031641)
 • Szijártó Gábor (2031478)
 • Sáfrányné Czeglédi Katalin (2030204)
 • Vasas György (2030210)
 • Juhász Ferenc (2030121)

Olvasd tovább Cikk bezárása

Játékszabályzat – Kontaktolj a kódért!

2017. október 2. KONTAKT üzemeltetés

A SINOSZ “Kontaktolj a kódért!” játék webcíme: jatek.skontakt.hu

1. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 21; adószáma: 19655031-2-42; továbbiakban: SINOSZ) által üzemeltetett KONTAKT Tolmácsszolgáltatás (továbbiakban: KONTAKT) által meghirdetett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a KONTAKT szerződött egyéni ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) vehetnek részt.

2. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • 12 db Powerbank
 • 18 db számítógép-egér
 • 30 db USB (16 GB)
 • 5 db Apple iPad 9.7 (2017) 32GB táblagép – asztroszürke (MP2F2FD/A)

3. A Játék időtartama:

 • 3.1 5 körben kerül megrendezésre az alábbi időszakban: 2017.10.02 – 2017.11.03.
 • 3.2 Minden kör hétfő reggel 8 órától csütörtök este 20 óráig tart.

4. A játék menete:

 • A játék során a KONTAKT Ügyfél a KONTAKT tolmács segítségével történt ügyintézés után a tolmácstól kérheti a kódot.
 • A kódot a tolmács adja meg az őt hívó hallássérült KONTAKT Ügyfél számára.
 • A tolmács segítségével történt ügyintézés azt jelenti, hogy a tolmács az Ügyfél által megadott telefonszámon elindítja a hívást, vagy tolmácsol az Ügyféllel egy helyen tartózkodó halló fél és a KONTAKT Ügyfél között. Amennyiben a telefonon hívott fél nem elérhető, az ügyintézés megtörtént, tehát a kód ilyen esetben is kiadható.
 • A tolmács abban az esetben, ha az Ügyfél csak a kód miatt hívja fel őt, és nem ügyintézési szándékkal, nem adhatja ki a kódot.
 • Amennyiben a hallássérült nem kéri a kódot, a tolmács röviden tájékoztathatja az ügyintézés végén a hallássérültet a játékról és annak szabályairól és megadhatja a kódot, ha a tájékoztatás után az Ügyfél kéri.
 • A tolmács a kódot szöveges üzenet formájában is az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.
 • A kódot az Ügyfél aznap 23:59 percig töltheti fel az online felületre. Ezután a kód érvényét veszti, és az Ügyfél nem tud részt venni a játékban.
 • Az online felület elérhetősége: https://jatek.skontakt.hu
 • A kód feltöltésén túl szükség van a hívás időpontjának megadására, melyet egy lenyíló menü segítségével választhat ki az Ügyfél. Az időpont a hívás megkezdésének időpontját jelenti. Pontos időpont megadása nem szükséges, csupán az, hogy melyik órában történt a hívás. (Pl. Ha a hívás 11:28-kor lett indítva, a lenyíló menüből a 11-12 közötti időt kell választani. )
 • A kód óránként változik és az online felület rendszere egyezteti a feltöltött kódot a megadott időponttal. Sikeres feltöltés csak akkor jön létre, ha a kód és az időpont megegyezik egymással, illetve helyesen lett kitöltve a KONTAKT szám.
 • Egy KONTAKT Ügyfél többször is intézhet ügyet a KONTAKT-on keresztül, és minden ügyintézés végén kapott kódját feltöltheti, de egy kód csak egyszer tölthető fel. A kódok óránként változnak, így ha egy órában két hívást intézett a játékos, azzal csak egyszer vehet részt a Játékban.
 • A sorsolás során a KONTAKT munkatársai ellenőrzik azt, hogy a feltöltött KONTAKT számmal rendelkező Ügyfél az általa megadott időpontban valóban intézett-e sikeres hívást a KONTAKT tolmácsszolgálat felé. Tehát ilyen módon a kód nem átadható. Az a KONTAKT Ügyfél aki nem indított hívást az általa megadott időpontban, kizárásra kerül.

5. A sorsolás

 1. A sorsoláson részvevő játékosok a KONTAKT Tolmácsszolgálat szerződött egyéni ügyfelei, akik az online felületen feltöltötték a hívásuk időpontját, KONTAKT számukat és a híváskor kapott kódot.
 2. A sorsolás gépi úton történik, a KONTAKT munkatársainak szervezésében.
 3. A sorsolásra közjegyző jelenlétében kerül sor a következő címen: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10.
 4. A sorsoláson minden, az adott körben feltöltött kódhoz tartozó KONTAKT szám részt vesz.
 5. A játékosok közül minden sorsolás alkalmával 13 nyertest és 3 tartalék nyertest sorsolunk ki.
 6. A sorsolások időpontjai:
 • 2017. október 6.
 • 2017. október 13.
 • 2017. október 20.
 • 2017. október 27.
 • 2017. november 3.

6. Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 1. és 4.12 pontjában előírt személyi és részvételi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A személyi feltételeknek való megfelelés ellenőrzése a 5.6 pontban nevesített időpontban, közjegyző jelenlétében történik. A kizárt nyertesek helyébe tartaléknyertesek lépnek.

7. A sorsolás napján a Szervező e-mail útján értesíti a nyerteseket és honlapján (www.skontakt.hu) közzéteszi az eredményt.

8. A nyertes Játékos részére a nyeremény igénylésére a sorsolás napját követő 30 napos jogvesztő határidőt biztosít a Szervező. A nyeremények a sorsolás napjától átvehetőek Szervezőnél. A nyeremények átvételére személyesen a Szervező budapesti irodájában (Budapest 1068, Benczúr utca 21.) kerül sor előzetes időpont egyeztetés után. A nyeremények meghatalmazással nem átvehetőek, csak személyesen. Az átvételhez szükséges a személyazonosságot igazoló dokumentumok bemutatása. A nyeremény átvételét a nyertesnek a Szervező által biztosított Átvételi elismervényen kell igazolnia.

9. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolás napján a www.skontakt.hu internet címen hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosnak kizárólag a neve és a KONTAKT száma jelenik meg.

10. A Szervező a 8. pontban leírtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása az erre nyitva álló határidőn belül megtörténjen.  Amennyiben a nyertesek nem tesznek eleget ezen együttműködési kötelezettségüknek, és a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervezők felelőssége nem állapítható meg.

11. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertesek a nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül nem veszik át, úgy annak bruttó forgalmi értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, játékadó címén a központi költségvetésbe fizeti be.

12. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó adóvonzat költsége a Szervezőt terheli.

13. A Játékosok a játékban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezésüket adják ahhoz, hogy:

 • 13.1 A Játékosok adatait a Szervező jelen ajándéksorsolásos nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja. A Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan és csak sorsolás lebonyolítása céljából kezeli, és további harmadik személynek nem adja tovább, és az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul törli az adatokat.
 • 13.2 Nyertességük esetén nevét és KONTAKT számát a Szervező nyilvánosságra hozza.
 • 13.3 A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a nyertesekről a KONTAKT munkatársa a nyeremény átvétele során során kép-, hang – és filmfelvételt készít, így a Játékosok egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a KONTAKT saját felületein (pl. honlapján, Facebook oldalán) a Játékkal összefüggően reklám-promócióihoz, ill. PR tevékenységéhez történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A hozzájárulás nem jelenti a személyes adatoknak a Játékhoz nem kapcsolódó reklámtevékenység során való felhasználását.
 • 13.4 Az adatkezelést a SINOSZ végzi. Az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. A személyes adatokat kizárólag a Játék lebonyolításával, és az ahhoz kapcsolódó PR tevékenységgel foglalkozó KONTAKT munkatársak kezelik, szigorúan az adatkezelés céljával összefüggésben és mértékben, és a cél megvalósításához szükséges időtartamban. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a SINOSZ székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat a Játékos.

14. A Játékból ki vannak zárva a SINOSZ alkalmazottai, valamint a Ptk. 8:1 § pontjában meghatározott hozzátartozóik.

15. Jelen részletes játékszabályzat a www.skontakt.hu internet címen érhető el.

Budapest, 2017. szeptember 11.

Olvasd tovább Cikk bezárása

Játék – Kontaktolj a kódért!

2017. október 1. KONTAKT üzemeltetés

Kedves KONTAKT ügyfelek! A KONTAKT Tolmácsszolgálat játékot szervez a kontaktolók számára október 02. és november 03. között! Minden héten hétfőtől csütörtökig a KONTAKT hívás, ügyintézés után megkaphatod a tolmácstól a titkos kódodat.

A jatek.skontakt.hu oldalon még aznap add meg a KONTAKT számodat, válaszd ki, hogy mikor indítottad a hívást és írd be a kódot, amit kaptál. Egy órában csak egyszer tudsz játszani, tehát egy kód csak egyszer tölthető fel. De a nap vagy a hét folyamán bármikor kaphatsz új kódot, amit beküldhetsz. Így növelheted az esélyeidet a nyerésre!


Mit lehet nyerni?

Minden pénteken kisorsolunk 1 darab Apple iPad 32GB-os, 9.7-es táblagépet és további hasznos ajándékokat az Invitech Zrt. jóvoltából. Összesen 5 pénteken keresztül 5 sorsolásra kerül majd sor.

Figyeld a KONTAKT weboldalát és Facebook oldalát, ahol minden pénteken közzétesszük a nyertesek nevét!

Kontaktolj a kódért!

Olvasd tovább Cikk bezárása
KONTAKT