Hírek Archívum - Page 2 of 37 - KONTAKT Tolmácsszolgálat

KONTAKT nyílt nap

2018. október 18. KONTAKT üzemeltetés

A KONTAKT-ban egy nyitott napot szervezünk, ahová várjuk az érdeklődőket, látogatókat. Hazánkban a KONTAKT tolmácsszolgálat feladata a siket és nagyothalló személyek akadálymentesítésének biztosítása. A szolgáltatás megújul, 6 tolmácsbox kerül kialakításra valamint ez a központ lesz a helyszíne a tesztelésnek, fejlesztésnek, a jelnyelvi tolmács továbbképzésnek.

2018. november 09.  14:00-18:00

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

REGISZTRÁCIÓ

Olvasd tovább Cikk bezárása

Ajánlattételi felhívás

2018. augusztus 21. KONTAKT üzemeltetés

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban SINOSZ) által üzemeltetett KONTAKT Tolmácsszolgálat az EFOP EFOP-1.1.5-17-2017-00006 „Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára” című projektje keretében ezúton kér ajánlatot Öntől az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:

1. Az ajánlatkérő neve és elérhetősége

SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat
Képviseli: Szalkai Iván, KONTAKT szakmai vezető
Székhelye: Budapest 1068, Benczúr utca 21.

2. Az ajánlattétel tárgya:

Szupervízió a KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára

3. Az elvégzendő feladatok

  • 1 napos tréning lebonyolítása KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára 2 turnusban:
    • általános kompetencia-fejlesztő gyakorlatok
    • esetmegbeszélés technikájának kialakítása és gyakorlása

4. Elvárások

– Ajánlattevő coach szakember, melyet végzettségét igazoló dokumentum csatolásával igazol

5. Feladatok elvégzésének időtartama

2018.09.15- 2018.10.10 között, a nyertes Ajánlattevővel történő egyeztetés alapján

6. Árajánlat:

Az Ajánlattevő árajánlatát bruttó forint értékben adja meg, a jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező ajánlati lapon. Az ajánlati lap minden sorának kitöltése kötelező, formátuma, tartalma nem változtatható.

Ajánlattevő ajánlata mellé csatolja a végzettségét igazoló dokumentumot.

7. A teljesítés és kifizetés

A feladat teljesítése után a SINOSZ igazgatójának aláírásával teljesítési igazolás készül, mely alapján a fizetés banki átutalással történik, a megbízási szerződésben részletezettek szerint.

8. Az ajánlat benyújtásának módja:

Kérjük, hogy az aláírt ajánlatukat legkésőbb az ajánlattételi határidőig az alábbi e-mail címre legyenek szívesek megküldeni: horvath.zsofia@sinosz.hu

9. Ajánlattételi határidő:

2018. szeptember 13. éjfél

10. Az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb összegű ajánlati ár

11. Az ajánlatok értékelésének időpontja és helyszíne:

2018. szeptember 14, Budapest, Benczúr utca 21.

12. Az ajánlat nyelve:

Magyar

13. Szerződéskötés

A nyertes Ajánlattevőt e-mailben értesítjük az ajánlattételi határidő lejárta után. Ezután megbízási szerződést köt a SINOSZ a nyertes Ajánlattevővel.

14. Szerződés típusa

Megbízási szerződés

15. Egyéb információ

  • A feladat szakmai előírásával kapcsolatban Ajánlattevőnek ajánlattételi határidő lejártáig lehetősége van egyeztetni Ajánlatkérővel, ez ügyben kérjük, hogy Horváth Zsófia diszpécsert legyenek szívesek keresni. Elérhetősége: horvath.zsofia@sinosz.hu
  • A SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérést bármikor visszavonja, vagy jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú, új ajánlatkérést versenyeztessen meg, módosítsa azt, illetve az eljárást indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa.
  • Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérés visszavonása, új ajánlatkérés közzététele, módosítása, valamint a meghirdetett tevékenység elmaradása miatt kártérítései, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatával szemben.
  • Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. Eredményes ajánlatkérés esetén a nyertes Ajánlattevővel megbízási szerződés kerül megkötésre.

Melléklet

Olvasd tovább Cikk bezárása

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) kiváló nemzetközi kapcsolatainak és a Budapesten szervezett WFD konferenciának köszönhetően a Litván Jelnyelvi Tolmácsok Szövetsége tudomására jutott, hogy Magyarországon egy kiváló, saját fejlesztésű videó-tolmácsszolgáltatás működik. Meghívásunkra egy delegáció látogatott el hozzánk, melynek tagjai voltak a szövetség vezetői, két litván tolmácsszolgálat igazgatója, a Litván Siket Szövetség alelnöke, és 3, esélyegyenlőség területén vezető beosztásban dolgozó hölgy a litván Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztériumból.

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten

Budapesti tartózkodásuk célja a KONTAKT Tolmácsszolgálat működésének, rendszerének megismerése volt. Jelenleg információkat, tapasztalatokat gyűjtenek a különböző országokban működő hasonló szolgáltatásokról, melyek alapján Litvániában is kiépítésre kerülne a videó-tolmácsszolgáltatás.

Május 22-én kedden Ormódi Róbert igazgató úr bemutatta nekik a SINOSZ működését, tevékenységeit, szolgáltatásait. Dr. Kósa Ádám a SINOSZ elnöke pedig a KONTAKT bevezetéséről, az oda vezető útról tartott előadást. Bemutatásra került a szolgáltatás felépítése, üzemeltetése és a statisztikákon keresztül az elért eredményeink, valamint a hallássérült közösségben, a tolmácsszolgáltatás egészében betöltött szerepe.

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-1

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-2

Május 23-án a KONTAKT üzemeltetését, infrastruktúráját biztosító Invitech Zrt. látta vendégül a delegáció tagjait. Mélyebben megismerhették a technikai hátteret, a komplex rendszer informatikai felépítését és a különböző funkciókat, amiket a KONTAKT-ban a hallássérültek használhatnak.

A délután folyamán az újonnan kinevezett szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár, Fülöp Attila szakított időt a litvánokkal történő találkozásra. A KONTAKT bevezetésében, támogatásában, finanszírozásában vállalt állami szerepről kaphattak tájékoztatást a résztvevők. Az államtitkár felajánlotta a küldöttség számára segítségét, elmondta, hogy minden információt, tapasztalatot megosztanak velük, hogy hogyan tudják jól és hatékonyan létrehozni Litvániában is a videó-tolmácsszolgáltatást.

Dr. Tapolczai Gergely a SINOSZ elnökségének tagja szerdán este egy vacsorára látta vendégül a delegáció tagjait, mely egy jó alkalom volt az informális eszmecserére a tolmácsszolgáltatás, a KONTAKT és az oktatás témakörében.

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-3

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-4

Május 24-én délelőtt a SINOSZ Képzési irodájának szervezésében folytatódott a látogatás. A Képzési iroda vezetője és munkatársai tájékoztatást adtak a jelnyelvi képzésekről Magyarországon, a tolmácsképzés rendszeréről, működéséről. A második részben pedig Ormódi Róbert igazgató úr bemutatója következett a jelnyelvi tolmácsszolgálatok felépítéséről, finanszírozásáról és törvényi hátteréről. Az előadások kellemes beszélgetésekbe mentek át, ahol a delegáció tagjai is elmondták, hogy Litvániában hogyan működnek a hasonló rendszerek, megtudhattunk pár dolgot az ottani tolmácsképzésről.

A résztvevők hasznos információkat kaphattak és kis betekintést kaptak a jelnyelv, a képzések Magyarországi helyzetébe. De látogatásuk célja, a KONTAKT Tolmácsszolgálat megismerése is nagyszerűen sikerült. Visszajelzésük pozitív volt, a szolgáltatás felépítése, működése maximálisan elnyerte a tetszésüket, ami büszkeséggel töltötte el kis csapatunkat. Kapcsolatban maradunk velük, és a SINOSZ a jövőben minden segítséget megad annak érdekében, hogy az általunk már kitaposott utat, az elért eredményeket más hallássérültek is élvezhessék az ország határain túl is.

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-5

a-litvan-jelnyelvi-tolmacsok-szovetsegenek-delegacioja-budapesten-6

Olvasd tovább Cikk bezárása

Regionális képviselők bemutatkozása

2018. április 27. KONTAKT üzemeltetés

Nem ismered még a KONTAKT területi képviselőit, hogy ki tudna segíteni a nyilatkozat kitöltésében?

Most egy rövid videóban bemutatkoznak:

Gárdonyi Csaba, Grabecz Gábor, Juhász Renáta, Pamli Rita, Sáfrány Attila, Tóth Lajos, Vass Zoltán

Fordulj hozzánk bizalommal!

Olvasd tovább Cikk bezárása

A „SINOSZ székház felújítás, KONTAKT Központi ügyfélszolgálat és Tolmácsközpont kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás letölthető dokumentumai.

Olvasd tovább Cikk bezárása
KONTAKT