Ajánlattételi felhívás - KONTAKT Tolmácsszolgálat

Ajánlattételi felhívás

2018. augusztus 21. KONTAKT üzemeltetés

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban SINOSZ) által üzemeltetett KONTAKT Tolmácsszolgálat az EFOP EFOP-1.1.5-17-2017-00006 „Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára” című projektje keretében ezúton kér ajánlatot Öntől az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:

1. Az ajánlatkérő neve és elérhetősége

SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat
Képviseli: Szalkai Iván, KONTAKT szakmai vezető
Székhelye: Budapest 1068, Benczúr utca 21.

2. Az ajánlattétel tárgya:

Szupervízió a KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára

3. Az elvégzendő feladatok

  • 1 napos tréning lebonyolítása KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára 2 turnusban:
    • általános kompetencia-fejlesztő gyakorlatok
    • esetmegbeszélés technikájának kialakítása és gyakorlása

4. Elvárások

– Ajánlattevő coach szakember, melyet végzettségét igazoló dokumentum csatolásával igazol

5. Feladatok elvégzésének időtartama

2018.09.15- 2018.10.10 között, a nyertes Ajánlattevővel történő egyeztetés alapján

6. Árajánlat:

Az Ajánlattevő árajánlatát bruttó forint értékben adja meg, a jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező ajánlati lapon. Az ajánlati lap minden sorának kitöltése kötelező, formátuma, tartalma nem változtatható.

Ajánlattevő ajánlata mellé csatolja a végzettségét igazoló dokumentumot.

7. A teljesítés és kifizetés

A feladat teljesítése után a SINOSZ igazgatójának aláírásával teljesítési igazolás készül, mely alapján a fizetés banki átutalással történik, a megbízási szerződésben részletezettek szerint.

8. Az ajánlat benyújtásának módja:

Kérjük, hogy az aláírt ajánlatukat legkésőbb az ajánlattételi határidőig az alábbi e-mail címre legyenek szívesek megküldeni: horvath.zsofia@sinosz.hu

9. Ajánlattételi határidő:

2018. szeptember 13. éjfél

10. Az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb összegű ajánlati ár

11. Az ajánlatok értékelésének időpontja és helyszíne:

2018. szeptember 14, Budapest, Benczúr utca 21.

12. Az ajánlat nyelve:

Magyar

13. Szerződéskötés

A nyertes Ajánlattevőt e-mailben értesítjük az ajánlattételi határidő lejárta után. Ezután megbízási szerződést köt a SINOSZ a nyertes Ajánlattevővel.

14. Szerződés típusa

Megbízási szerződés

15. Egyéb információ

  • A feladat szakmai előírásával kapcsolatban Ajánlattevőnek ajánlattételi határidő lejártáig lehetősége van egyeztetni Ajánlatkérővel, ez ügyben kérjük, hogy Horváth Zsófia diszpécsert legyenek szívesek keresni. Elérhetősége: horvath.zsofia@sinosz.hu
  • A SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérést bármikor visszavonja, vagy jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú, új ajánlatkérést versenyeztessen meg, módosítsa azt, illetve az eljárást indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa.
  • Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérés visszavonása, új ajánlatkérés közzététele, módosítása, valamint a meghirdetett tevékenység elmaradása miatt kártérítései, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatával szemben.
  • Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. Eredményes ajánlatkérés esetén a nyertes Ajánlattevővel megbízási szerződés kerül megkötésre.

Melléklet

KONTAKT