Ajánlattételi felhívás

2019-01-01

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban SINOSZ) által üzemeltetett KONTAKT Tolmácsszolgálat az EFOP EFOP-1.1.5-17-2017-00006 „Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára” című projektje keretében ezúton kér ajánlatot Öntől az alábbiakban részletezetteknek megfelelően: 1. Az ajánlatkérő neve és elérhetősége SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat Képviseli: Szalkai Iván, KONTAKT szakmai vezető Székhelye: Budapest 1068, Benczúr utca 21. 2. Az ajánlattétel tárgya: Szupervízió a KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára 3. Az elvégzendő feladatok
  • 1 napos tréning lebonyolítása KONTAKT jelnyelvi tolmácsok számára 2 turnusban:
    • általános kompetencia-fejlesztő gyakorlatok
    • esetmegbeszélés technikájának kialakítása és gyakorlása
4. Elvárások - Ajánlattevő coach szakember, melyet végzettségét igazoló dokumentum csatolásával igazol 5. Feladatok elvégzésének időtartama 2018.09.15- 2018.10.10 között, a nyertes Ajánlattevővel történő egyeztetés alapján 6. Árajánlat: Az Ajánlattevő árajánlatát bruttó forint értékben adja meg, a jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező ajánlati lapon. Az ajánlati lap minden sorának kitöltése kötelező, formátuma, tartalma nem változtatható. Ajánlattevő ajánlata mellé csatolja a végzettségét igazoló dokumentumot. 7. A teljesítés és kifizetés A feladat teljesítése után a SINOSZ igazgatójának aláírásával teljesítési igazolás készül, mely alapján a fizetés banki átutalással történik, a megbízási szerződésben részletezettek szerint. 8. Az ajánlat benyújtásának módja: Kérjük, hogy az aláírt ajánlatukat legkésőbb az ajánlattételi határidőig az alábbi e-mail címre legyenek szívesek megküldeni: horvath.zsofia@sinosz.hu 9. Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 13. éjfél 10. Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ajánlati ár 11. Az ajánlatok értékelésének időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 14, Budapest, Benczúr utca 21. 12. Az ajánlat nyelve: Magyar 13. Szerződéskötés A nyertes Ajánlattevőt e-mailben értesítjük az ajánlattételi határidő lejárta után. Ezután megbízási szerződést köt a SINOSZ a nyertes Ajánlattevővel. 14. Szerződés típusa Megbízási szerződés 15. Egyéb információ
  • A feladat szakmai előírásával kapcsolatban Ajánlattevőnek ajánlattételi határidő lejártáig lehetősége van egyeztetni Ajánlatkérővel, ez ügyben kérjük, hogy Horváth Zsófia diszpécsert legyenek szívesek keresni. Elérhetősége: horvath.zsofia@sinosz.hu
  • A SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérést bármikor visszavonja, vagy jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú, új ajánlatkérést versenyeztessen meg, módosítsa azt, illetve az eljárást indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa.
  • Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérés visszavonása, új ajánlatkérés közzététele, módosítása, valamint a meghirdetett tevékenység elmaradása miatt kártérítései, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatával szemben.
  • Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. Eredményes ajánlatkérés esetén a nyertes Ajánlattevővel megbízási szerződés kerül megkötésre.
Melléklet